Logo CoRundi.fr
Partages culturels Burundi Rwanda

Retour menu partage

* Les mini-jeux

Nos jeux d'apprentissage du Kirundi / Udukino twokwiga ikirundi : 56
Nos quizz culturels sur le Burundi et le Rwanda / Udukino nkabura bwenge mu bijanye n'imico : 3
Nos quizz d'histoire et géographie sur le Burundi et le Rwanda / Udukino nkabura bwenge mu bijanye n'akahise hamwe n'indondabihugu : 7